SWB Norra Skåne

18 mar 2015

SWB Norra Skåne är en ideell förening med ändamål att främja hästaveln, en lokal avelsförening för alla raser!

Det började med ett upptaktsmöte i Villandsgården 4 december 1974. Ca. 150 hästintresserade deltog i mötet under ledning av bl.a Gunnar Persson ordf. husdjurskonsulent Göran Tykesson och länets premieringsförrättare Torkel Bjarnholt.

Namnet på föreningen föreslogs bli "Kristianstadbygdens Hästvänner". Eftersom hästintresset i nordöstra Skåne var så stort fattades beslut att föreningen skulle byta namn redan efter ca. ett år till "Nordöstra Skånes Hästvänner". På årsmötet den 17 Mars 2015 beslutades det att föreningen skulle byta namn till "SWB Norra Skåne"

En av initiativtagarna var Gunnar Persson och han var ordförande i 15 år, därefter Göran Hedin i 10 år, Staffan Hammar-Skiöld i 3 år och nu Per Jansson sedan 2003.

Vårt emblem har Gunilla Johansson Sösdala gjort.

Åtskilliga är de aktiviteter föreningen ansvarat för. Låt oss nämna några:

  • HÄSTENS DAG på Widtskövle augusti 1976 mycket stor anslutning hästar alla raser
  • UNGHÄSTUTBILDNING från föl till 3-år. Denna kurs gjord av vår ordf. Gunnar Persson blev sedan ett mönster för hela vårt land.
  • KVALITETSBEDÖMNING av 4-åriga halvblodshästar startade på 70-talet.
  • KURSER FÖR VISA HÄST VID HAND ( Fritz Bjerstedt)
  • KURSUTBUDET har varit enormt men det tar vi på vårt 40-års jubileum hösten 2014.
  • HÄSTENS DAG i Norra Åsum maj 1984 var också en stor och lyckad aktivitet.
  • RIKSUTSTÄLLNING FÖR 3-ÅRIGA HALVBLODSHÄSTAR PÅ ELMIA. Vår bygd har haft glädjen att visa många-åtskilliga första, andra och tredje placerade hästar på denna utställning. Kungakannan, som är vandringspriset, har därmed varit placerad hos många av våra föreningsmedlemmar.
  • STUDIEBESÖK. Vi har under alla dessa år varit inom och utom landet och sett vackra hästar och fina stuterier.
  • FÖREDRAG. Många sådana har arrangerats. Vi har utnyttjat de flesta av våra experter "hästföredragshållare" som givit oss en enorm kunskap.
  • VILKA ÄR VÅRA MEDLEMMAR? Vi har framgångsrika uppfödare, ryttare som kommit till Olympiaden och dessutom varit kunniga utbildare.